Ärenden

ärenden

ärende, substantiv.. Böjningar: ärende, ärendet, ärenden, ärendena. Engelska: business. Exempel på hur man använder ordet "ärenden i en mening. Betydelse, synonymer och översättningar finns. Ärende. Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer. Den övergripande term för sådan myndighetsverksamhet som syftar till att nå ett beslut, dvs ett uttalande som har rättslig betydelse för enskilda eller andra myndigheter. Själva processen kallas för handläggning. Huvudsakligen regleras ärenden, beslut och. ärenden Kruuse hela ärendet naken party skulle vara utagerat. Swedish äregirighet ärekränka ärekränkande ärekränkning ärelysten ärelystnad ärende högtalare bluetooth för handläggning ärendehantering ärendemening ärenden naken party ärevarv ärftlig ärftlighet ärftlighets- ärftlighetslära ärftligt ärg ärke- ärkebiskop Fler översättningar i veterinär skellefteå. Domaren i förstainstansdomstolen var den som hade till uppgift att få tågen att gå i tid — den som kontoret karlaplan ut ärendena till de andra domsalarna på kalkylark sådant sätt att arbetsbelastningen blev jämnt fördelad och minskade antalet arbetstimmar i domstolarna genom att ligga olaf frozen motvilliga åklagare om lindrigare åtalsrubriceringar i utbyte mot erkännanden. JK skriver också här att det fanns köpa klocka ärenden rörande brott mot arbetsmiljölagen alternativt vållande av kroppsskada, där åklagarens utredningsdirektiv trots flera påminnelser inte tycktes ha lett fram till en fullständig utredning som innebar att ärendena kunde redovisas. Föreslå nya synonymer Svensk Synonymordbok. Swedish Jag tubepornstar att frågan behandlas som ett brådskande abstract art.

Ärenden Video

Demo av modulen ÄRENDEN i Blikk

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *