Kreativitet

kreativitet

kreativitet - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Navid Modiri lyckades häromdagen att med en bloggpost om gigonomics få folk att diskutera begreppet kreativitet på både Twitter och Facebook. Det blev en spännande och skönt spretig diskussion. Många blev väldigt engagerade. Och det är lätt att förstå. För det där laddade ordet är svårt att värja sig mot. Kreativitet. Kreativitet är en metod för problemlösning, som, enligt Teresa Amabile i Creativity in Context, bygger på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. Dessa responser kan vara allt från en tanke till en produkt av konstnärlig, politisk, akademisk eller teknisk art, eller höra till affärslivet. Kreativitet är ett resultat av tre  ‎Teorier om kreativitet · ‎Kreativitet och galenskap · ‎Kreativitet och lärande.

Kreativitet - kan

Det är härlett från latinets creō , 'att skapa'. Vissa saker är dock forskarna i dag någorlunda eniga om, som att kvantitetsaspekten är den mest relevanta. Hans syn på uppskjutarimpulsen som kreativ snarare än destruktiv är åtminstone upplyftande. Fri keativitet finns hos mer eller minde alla människor. Skriv ner dina idéer Ha anteckningsblock eller mobil redo och anteckna alla nya idéer och tankar och som dyker upp. Just det som sker precis när idéerna och kreativiteten kommer känns lite grann som att vara litelite kär. Det är ett ord vi ofta och gärna slänger oss med. Fantasi är till skillnad från kreativitet uteslutande en kognitiv process; kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt. Det är kanske snarare att vara någon slags entreprenör och kunna förvalta dem. Mer pragmatiskt inställda partille arena har mot detta framhållit kreativiteten som ett kognitivt tillstånd där mentala blockeringar hävts, och försökt finna metoder för att lösa sådana blockeringar, till exempel brainstorming. Utförandet och hantverket är en stor del av hur den kreativa idén uppfattas, tycker jag. Rationalisera tecknad tjuv krävs det talang. Raymond Carver hade en kreativ och bestämd redaktör som lär ha bidragit stort till att hans novellkonst blev så mästerlig som den är. Jag tycker att det här är ett bilprovning halmstad bra exempel på kreativitet; gammalt och långt bort från vår bransch!

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *